TABLO

2024

 • 来访次数:000
 • 记载年份:2024~2024
 • 专辑纪录:001
 • 照片收藏:005
 • 新闻档案:001
 • 资料总量:002

2024

专辑

 • 2024-03-28

  TABLO Feat. J.SHEON『1000 YEARS(千年)』单曲介绍

  Epik High队长TABLO首支中文单曲「1000 YEARS(千年)」携手J.Sheon街巷合作演绎这首回忆过往丶怀念逝去爱情的音乐作品...

新闻

 • 2024-03-29

  TABLO首次尝试创作中文歌词 携手J....